Spørgsmål og Svar

NLP-uddannelsen

Uddannelse i terapi fokuserer på at udruste studerende med de nødvendige færdigheder og viden til professionelt at hjælpe individer, par, familier eller grupper med at overvinde psykologiske, følelsesmæssige og adfærdsmæssige udfordringer. Den omfatter studier i psykologiske teorier, terapeutiske teknikker, klient-terapeut relationer og etisk praksis.

Mennesker, som gerne vil lære mere om sig selv og andre. Du er sikkert selvstændig af natur, og kan godt lide at lære nyt og blive udfordret. Vi tilbyder en platform med alle nødvendige redskaber, for at du kan få en god uddannelse i NLP, uanset om du vil bruge det, du lærer, på professionelt niveau, eller til personligt brug.

Ja, selvfølgelig!

Hele kurset er lavet så du kan lære alle de gode teknikker i NLP i dit eget tempo. Øvelser er lavet, så du kan øve med mennesker omkring dig, som ikke nødvendigvis har kendskab til NLP (enten personligt eller fx. over videokonference).

At lære NLP på fjernkursus er normalt i adskillige engelsktalende lande, og nu er muligheden også tilgængelig i Danmark. Ligesom det er muligt at tage diverse universitetsuddannelser på fjernstudie, er det også muligt med NLP.

Du får adgang til kursistområdet, når du tilmelder dig som kursist, hvor alt undervisningsmateriale, artikler og viden om NLP kan findes.

Du er på intet tidspunkt forpligtet til at møde op til undervisning eller oplæg.

Læs mere her.

Vi har valgt kun at fokusere på at lave et rigtig godt fjernkursus, hvor kursister kan lære NLP i deres eget tempo, og til en langt lavere pris end de traditionelle live-kurser/uddannelser.

Al undervisningsmateriale er på dansk.

Prisen på en traditionel NLP-uddannelse varierer fra kr. 15.000,- til kr. 30.000,- alt efter hvor den bliver taget, og hvordan forløbet er struktureret.

Der er flere årsager til, at vi har en meget lav pris. Vi har f.eks. ikke udgifter til:

  • Kursuslokaler
  • Undervisere
  • Print af materialer

... og så synes vi, at alle skal have råd til at lære NLP, da det er så givende viden, både professionelt og privat.

Vi har en meget grundig og omfattende eksamen. Der skal besvares en lang række spørgsmål omkring teknikker og brug. Kursisten skal også redegøre for hvordan de vil opbygge interventioner og forandringsprocesser. Derudover indleverer kursisten videoer, hvor der gennemføres en række teknikker med live træningspartnere/klienter. Videoerne gennemgås minutiøst af NLPKursus.dk. Der er en grundig forklaring af hver opgave i eksamensoplægget.

Til den løbende evaluering, og støtte til kursisterne, har vi dels et kursistforum, muligheden for online supervision (vha. video), samt løbende debat og dybdeforklaring af undervisningsmaterialet, teknikker og brugen af NLP.

ⓘ NLPKursus.dk er medlem af organisationen NFNLP og al undervisningsmateriale er NFNLP-certificeret. Læs mere her.

Uddannelsen er normeret til 120 timer, inklusiv læsning, øvelser og eksamensopgaven.

Uddannelsen er normeret til 150 timer, inklusiv læsning, øvelser og eksamensopgaven.

Det afhænger af den enkelte kursusudbyder, og hvilke andre uddannelsessteder, de mener, er adgangsgivende. Kontakt den pågældende udbyder, hvis du er i tvivl.

Sandsynligvis! Send os en email, hvor du fortæller, hvor du er uddannet, evt. med link til pensum og kontaktoplysninger til din NLP-træner, samt en kopi af dit diplom/uddannelsesbevis, så svarer vi dig hurtigst muligt.

Spørgsmål og Svar

Eksamen og certificering

Uddannelse i terapi fokuserer på at udruste studerende med de nødvendige færdigheder og viden til professionelt at hjælpe individer, par, familier eller grupper med at overvinde psykologiske, følelsesmæssige og adfærdsmæssige udfordringer. Den omfatter studier i psykologiske teorier, terapeutiske teknikker, klient-terapeut relationer og etisk praksis.

Uddannelsen tilrettelægges, gennemføres og evalueres i overensstemmelse med internationale NLP-standarder, jævnfør NFNLP’s undervisningsmateriale.

Når du har gennemført sidste modul, får du adgang til eksamensopgaven. Eksamenen er to-delt, dels en skriftlig prøve, samt en indlevering af video.

Første del: skriftlig prøve på NLP-uddannelsen

Første del af eksamen er en skriftlig prøve, hvor du får en række spørgsmål og opgaver, som du skal besvare skriftligt. Alle spørgsmål tager udgangspunkt i det underviste materiale.

Til den skriftlige prøve skal du indsende dine udfyldte ark med oversigt over øvelsestimer.

⚠︎ Alt skriftligt materiale sammenholdes med tidligere indsendte eksaminationer for at sikre mod snyd og kopiering. Tages du i forsøg på at snyde til eksamen vil du ikke bestå, og kan ikke få et nyt forsøg til eksamen. Din kursusudgift tilbagebetales ligeledes ikke.


Anden del: video-eksamen på NLP Practitioner og NLP Master Practitioner

Anden del af eksamen består af én eller flere videooptagelser af dig, der anvender forskellige NLP-teknikker. Retningslinjer for indholdet af disse bliver frigivet sammen med den skriftlige prøve.

 ⓘ  Vi forventer ikke professionel videooptagelse, dog skal man kunne se både dig og den person, du arbejder med, i videoen – sæt derfor kameraet til at filme jer fra siden. Det skal også være muligt at høre, hvad der bliver sagt.

Du kan arbejde på eksamenen når det passer dig, så længe vi modtager den inden din eksamensdato. Denne dato er 1 år efter din tilmeldingsdato. Hvis du eksempelvis har tilmeldt dig d. 17. februar i år skal du aflevere senest d. 16. februar året efter.

 ⓘ  Vi anbefaler, at du arbejder intenst med materialet i en fokuseret periode, og laver opgaven umiddelbart efter – for at gøre brug af din viden og erfaring med det samme.

Du kan f.eks. sende os en, email med et link til din eksamensvideo i Dropbox (www.dropbox.com), eller sende den til os med posten på en CD eller USB-pen.

Der er ét eksamensforsøg inklusiv i kursusprisen. Hvis du ikke består kan du betale for et nyt forsøg. Det koster 500 kr.

Når du består dit kursus, får du besked fra os, hvorefter dine oplysninger bliver sendt til NFNLP i USA, som sender dig et diplom på den uddannelse, du har gennemført. Forvent 4-8 ugers levering.

ⓘ Har du et spørgsmål, der ikke er besvaret her, er du altid velkommen til at kontakte os.