Vi er de eneste i Danmark, der tilbyder fuld NLP uddannelse via fjernundervisning!


 Optimeret til alle enheder

Tilgå materialet fra computer, mobil og tablet

Modtag undervisning uanset om du er på arbejde, i toget  eller hjemme i sofaen.

  NLP Onlinekursus

Lær NLP når du vil - hvor du vil!

Kursistområdet er åbent 24 timer i døgnet, så du har altid adgang til undervisningsmaterialet bare du har Internet-adgang.

 Undervisningsmateriale på Dansk.

Nemt at gå til.

Undervisningsmateriale er på dansk. Alt er opdelt i moduler - og lige til at gå til.

Tilmeld dig NLP uddannelserne

Start din NLP Practitioner eller NLP Master Practitioner uddannelse i dag!

Gå til tilmelding
  • Super godt lavet, nemt og tilgængeligt – lige til at bruge i min hverdag med det samme. Materialet i denne NLP uddannelse er godt forklaret og let at forstå.

    ─ A.G.

  • Succes, jeg fik det til at virke relativt hurtigt. Utroligt at noget så “simpelt” kan have en så stor effekt.

    ─ P.M.

  • Hele mit kursus har tjent sig ind nu, kan bare sige DET VIRKER JO. Jeg kan se frem til et liv uden begrænsninger med masser af oplevelser og nye muligheder for mig selv – og så er det jo fedt at vide at jeg kan hjælpe andre til at få nye muligheder i deres liv.

    ─ A.H.

Hvad lærer du på vores NLP Uddannelse?

Lær om sammenhængen mellem sprog, handling og mentale systemer, og få et liv, hvor du ikke begrænses, men giver dig selv muligheden for at slippe dit uforløste potentiale løs. Alle mennesker har et kæmpe potentiale, men meget få formår at “låse op” for det.

NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) er nøglen, der kan sikre dig adgang til dine gemte evner og ressourcer - mange af hvilke, du sikkert ikke vidste, at du besad.

NLP bygger på flere forskellige grene af den moderne videnskab, og inkorporerer bl.a. kognitivisme, psykoterapi, hypnoterapi, lingvistiske principper og neuro-videnskab. Desuden suppleres NLP med flere afprøvede teknikker, som NLP’s skabere selv har udviklet til særlige og konkrete formål.

nlp-kursus

NLP Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med andre og udvikle dig

Alle disse videnskabelige teknikker samles i ét komplet system, der gør NLP-udøveren i stand til at forbedre både deres eget, men også andres liv på mange forskellige punkter. NLP bliver bl.a. brugt til terapi (f.eks. mod angst eller depression), ændring af vaner hos dig selv eller andre (f.eks rygning eller alkohol), bedre kommunikation på arbejdet og privat, konfliktløsning, opbygning af selvværd og selvtillid, som et led i salg, samt meget, meget mere.

Giv dig i kast med en NLP uddannelse, og slip dig selv løs i livet, uden de negative, hæmmende tanker.

Lav de ændringer, du vil have, så du kan møde verden som den bedst mulige udgave af dig selv, den udgave som du i virkeligheden ønsker, men måske ikke tør eller kan overskue at være - dit sande selv.

Hvad er NLP?

NLP er en let tilgængelig og yderst effektiv terapiform, der har vundet større og større indpas, siden det i 1970’erne blev udviklet som et modstykke til de gammeldags, fastlåste og mindre effektive terapimetoder. Men selvom NLP primært benyttes som terapi, er det langt mere end det - med NLP lærer du, hvordan du strukturerer dine tankemønstre og dine handlinger på en måde, så du tager styringen over dit eget liv, dine relationer og ikke mindst dit uforløste potentiale. NLP giver dig helt grundlæggende de nødvendige værktøjer til at realisere dig selv fuldt ud, så du kan få den succes, du drømmer om.

NLP er en forkortelse for Neuro-Lingvistisk Programmering, og kan beskrives som et studie af sammenhængen mellem menneskets handlinger og sprogbrug. Dermed menes, at den måde vi kommunikerer på, både med andre og os selv, har en stor og direkte indflydelse på, hvordan vi tænker, handler og interagerer med vores omverden - kort fortalt; vores sprog styrer vores tanker, og vores tanker styrer vores adfærd.

Dit sprog kan dermed fungere som en katalysator for lige netop den personlige udvikling, du ønsker dig, hvis du ændrer dit semantiske udgangspunkt på det givne område, dvs. bruger sproget til at ændre den måde du tilgår et bestemt problem, som du ønsker at løse eller forbedre. Med NLP får du alle de nødvendige teknikker og metoder, der gør dig i stand til dette, og som bl.a. kan lære dig at nedbryde negative vaner, hvordan du opbygger positive vaner og hvordan du overkommer depression og andre psykisk hæmmende tilstande. Du lærer, hvordan du kan holde fokus på at opnå dine mål og få succes, samtidigt med at du skaber den bedst mulige version af dig selv - den version du ønsker at være, men måske ikke magter i øjeblikket.

Billede

Hvordan opstod NLP?

NLP blev udviklet af Richard Bandler og John Grinder i 1970’erne. De mente, at psykoterapiens udvikling gik i tomgang, at terapiforløbene var for lange og ineffektive, og at de klassiske metoder i sig selv ikke var i stand til at hjælpe det moderne menneske på den mest effektive måde.

Mange terapeuter holdt stædigt fast i en bestemt terapiform (dette er desværre stadig en udbredt tendens), selv hvis den ikke var optimal for den pågældende patient. Konklusionen var derfor, at en ny retning inden for psykoterapien var nødvendig, og at denne retning skulle indeholde et mere komplet billede af menneskets psyke - dvs. at den nye model skulle beskæftige sig med flere fokuspunkter, bl.a. kommunikation, personlig udvikling og psykoterapi. Derfor beskrives NLP også som “sindets sprog” eller “sindets naturlov”.

Det første Bandler og Grinder undersøgte, da de dannede NLP, var hvordan succesfulde mennesker adskiller sig fra andre. De studerede nogle af tidens mest succesfulde personer, og så bl.a. på hvordan de agerede, kommunikerede med andre, opførte sig under pres og ikke mindst hvordan de motiverede dem selv i tilfælde, hvor andre ikke magtede det.

Dette oprindelige fokus på at opnå succes er stadig en central del af NLP, og grundtanken er, at alle har ret til at opnå det maksimale, de kan. Alle har potentialet til noget stort, og NLP kan bl.a. hjælpe med at “skubbe folk i gang”. Derfor kan man også støde på begrebet NLP-coaching, da både NLP og klassisk coaching er resultatorienteret, og NLP ofte bruges til at supplere coaching, så det bliver mere effektivt.

Med NLP skaber du et solidt fundament, der kan bygges videre på, hvilket er centralt, når du skal gennemgå en personlig udvikling - hvis fundamentet ikke er i orden, kan du ikke præstere dit ypperste. Negative vaner, negative tanke- og handlemønstre, frygt, depression og mange andre faktorer spiller ind, og bør ændres, hvis du vil være dit bedst mulige selv. NLP er derfor bygget op omkring forskellige metoder, du kan bruge til at forbedre både dit eget liv, men også andres.

NLP anvender teknikker fra hypnoterapi og forskellige psykoterapeutiske retninger, hvor der ikke er fokuseret blindt på nogen bestemt af disse retninger. Det eneste krav er, at de skal være så effektive som muligt, en tendens medstifteren af NLP, Richard Bandler, understreger, når han siger, at “NLP handler om at finde ud af, hvad der virker.”

Det har til gengæld gjort NLP til en syndebuk i konservative, psykoterapeutiske kredse, der konsekvent mener, at man skal holde sig inden for én bestemt terapiform. Den tankegang er for snæversynet for en NLP-coach eller NLP-practitioner, der fokuserer på mennesket og udviklingen, ikke på at være loyal mod én særlig retning uden grund.

En af styrkerne ved NLP er dermed også den dynamik som gør, at NLP hele tiden udvikler sig til et mere og mere effektivt system - skær det unødvendige fra, og brug det der virker!

Introduktion til NLP

Hvad er principperne i NLP?

Når man arbejder med mennesket, arbejder man implicit også med den menneskelige bevidsthed. NLP tager at dualistisk (dvs. to-delt) standpunkt ift. bevidstheden, et standpunkt der ved første øjekast minder om den klassiske, freudianske inddeling i det bevidste og underbevidste. Der er dog væsentlige forskelle mellem den freudianske lære og NLP.

Ifølge NLP ligger empirisk data til grund for vores sprog og tanker. De sanseindtryk vi modtager i løbet af vores liv, former os som mennesker, og betinger dermed hvordan vi kommunikerer, både bevidst og ubevidst. Denne tankegang er ikke så forskellig fra Freud, men for Freud er det ikke muligt at ændre sin underbevidsthed direkte gennem den bevidste del af psyken.

Her tager NLP et mere nuanceret standpunkt - det er muligt at påvirke det underbevidste direkte, hvis man bruger de rigtigt teknikker, men hvorvidt man skal gøre det eller f.eks. anvende den klassiske hypnoterapi afhænger af situationen. Det er dermed endnu et eksempel på NLP’s fleksibilitet og brede anvendelsesmuligheder.

Subjektivitet er et centralt begreb i NLP. Fordi vores personlighed er baseret på empirisk data, der fortolkes af hjernen, oplever vi alle verden subjektivt (dvs. forskelligt), og det er også grunden til mange konflikter mellem mennesker. Et udsagn som ikke er ment kritisk, kan let opfattes sådan, fordi det tolkes anderledes, end det er ment.

Med NLP kan du lære at forbedre din kommunikation med andre gennem NLP’s viden om menneskets psyke. Studier har f.eks. vist, at hvis man bruger “men” i en sætning, når man taler med folk, vil de sjældent fokusere på og huske den første del af sætningen. Den del der er efter “men” vil til gengæld fremstå klarere for den lyttende. Hvis man derimod bruger ordet “og” i stedet for “men” i samme sætning, vil den lyttende fokusere på hele sætningen, og bedre huske helheden. Ved at være opmærksom på disse små faktorer, kan man forbedre sin interaktion med andre betydeligt, ligesom det er muligt at ændre både sin egen og andres ageren eller opførsel med den rigtige brug af sproget, altså de lingvistiske elementer af NLP.

Hvis du studsede over den del med at ændre sin egen ageren med sprog i ovenstående afsnit, er det ikke så underligt - det lyder umiddelbart lidt spøjst. Det giver dog mening, når vi graver lidt dyber i den bagvedliggende teori, og gennemgår sammenhængen.

Med den sociale kommunikation, hvor vi står og taler med andre, får vi en direkte og umiddelbar respons. Hvis vi er opmærksomme på at føre en positiv kommunikation, får vi et positivt feedback fra modparten. Når vi opnår positive ting i livet frigives der særlige stoffer i hjernen, som gør os glade, og får os til at ønske mere af det positive - derfor er vi også mere tilbøjelige til at gentage en handling, som vi fik positiv respons ud af.

Men kommunikation foregår også i vores eget indre. Vi taler hele tiden til os selv, og hvis den interne kommunikation (kaldes populært for “self talk” og “indre dialog” i NLP) er negativ, vil vi være negativt indstillede i vores dagligdag, og dermed have svært ved at bryde ud af denne negative cirkel. Derfor benyttes mange af teknikkerne i NLP, både direkte og indirekte, til at opbygge en positiv self talk, som er hele grundlaget for den positive, personlige udvikling.

Den succes, du ender med at få ved at bruge NLP, er, som tidligere nævnt, baseret på studier af andres succes. I NLP arbejder man med et begreb, der kaldes “modelling” (modellering på dansk), som er en imitativ læringsmetode. Imitativ betyder at efterligne, og dermed mener vi, at man “overtager” nogle helt specifikke egenskaber fra en person, der har succes på et område, som man gerne selv vil klare sig godt på.
Her bliver self talk også inddraget i stor stil, for succesfulde personer går f.eks. ikke og siger til sig selv, at de aldrig kan noget eller sikkert ikke kan opnå deres mål eller drømme. Nej, de tænker i positive, selvforstærkende baner, og bruger dermed deres sprog som en katalysator for deres succes. Det er en metode, alle kan lære, og bliver bl.a. også brugt i træningen af mange af de største sportsstjerner, samt hos ledere i diverse virksomheder med meget positive resultater til følge - I NLP siger man, at der ikke findes fejl, kun erfaringer som man kan vokse af.

ⓘ NLP-Test - Lær hvilke punkter du med fordel kan arbejde aktivt med

Hvis du gerne vil anvende NLP på dig selv, men ikke er sikker på, hvilke punkter du skal arbejde på først, kan du med fordel anvende en NLP-test. Der er ikke én særlig test, somskalbruges, når du tester din personlighed, men for at få det optimale udbytte af NLP, er det vigtigt at kende de nødvendige fokuspunkter. Mange mennesker bør også arbejde på at forbedre punkter, som de ikke selv var klar over, og en NLP-test kan være med til at klargøre de nødvendige indsatsområder.

Den mest populære og udbredte er Enneagram-testen, der kan findes gratis flere steder på nettet. Selv hvis du ikke er i tvivl om, hvad du vil fokusere på med NLP, kan det være ret sjovt at få sat nogle ord eller begreber på en selv - så tag en NLP-test, og lær mere omkring dig selv. Måske vil du blive overrasket.

Du kan tage denne test på nettet, som er en af de mange varianter der findes af enneagram testen: Enneagram-test (Testen er på engelsk)

NLP Uddannelse - Hvordan lærer jeg NLP?


NLPKursus.dk er en del af organisationen NFNLP (National Federation of NeroLinguistic Programming), der, med over 20.000 udøvere, er en stor og vidensrig organisation med dygtige og passionerede medlemmer. Hos NLPkursus.dk trækker vi på al denne erfaring, og vores mål er, at kursus-deltagere skal kunne anvende teknikkerne så tidligt som muligt. Denne direkte tilgang til NLP er en unik måde at arbejde på, og har givet meget positive resultater på vores kurser.

NLP er inddelt i 4 forskellige uddannelser med stigende sværhedsgrad og teoretisk dybde. På NLPKursus.dk udbyder vi de to NLP uddannelser, “NLP Practitioner” og “NLP Master Practitioner”, der er de to mest praktisk orienterede af NLP-uddannelserne. Det er med andre ord de to kurser, som er bedst egnet til dig, der som privatperson, coach eller terapeut ønsker kendskab til NLP, og de teknikker der benyttes heri, men ikke har brug for at beskæftige sig med NLP på et akademisk eller forskningsmæssigt niveau.

NLP Master Practitioner

Det næste niveau i NLP-uddannelsen er NLP Master Practitioner, og bygger videre på de personlige erfaringer, du har gjort dig på det grundlæggende kursus.

Hvor NLP Practitioner-kurset fokuserede på at anvende teknikkerne på en selv, går NLP Master Practitioner skridtet videre og giver dig redskaber til at arbejde med NLP i terapiforløb, hvor du arbejder med andre. Styrken ved denne opbygning er, at du gennem NLP Practitioner-kurset har fået praktisk erfaring, og dermed en bedre forståelse for, hvad den person du arbejder med, gennemgår i terapiforløbet.

NLP-bøger som hjælp til din NLP uddannelse


Bandler og Grinder har gennem tiden udgivet flere bøger om NLP. De kan give et godt overblik over NLP, hvis man i forvejen har beskæftiget sig med emnet, men er ikke den mest anvendelige måde at lære NLP-teknikkerne på. Ligesom med så mange andre punkter i livet er det én ting at læse teoretisk om et emne, men skal det bruges i den “virkelige” verden, er praktisk erfaring alfa og omega. Derfor er den bedste måde at lære teknikkerne i NLP stadig et NLP-kursus, der fra bunden er struktureret og tilrettelagt, så det bedst muligt understøtter kursistens læring.

Når du har det grundlæggende på plads, viser vi på nlpkursus.dk dig selvfølgelig gerne videre med de bedste NLP-bøger og andre materialer om NLP, hvis du skulle have mod på at udvikle dig videre, og få en dybere forståelse for, hvordan NLP fungerer.

Start på vores NLP uddannelse, og påbegynd rejsen mod en personlig udvikling, hvor du nedbryder dine negative vaner og erstatter dem med positive, lærer at hvile i dig selv og får større succes, ikke mindst i din interaktion med andre. Du vil med garanti ikke se dig tilbage, eller fortryde din beslutning.