Udbredelsen af NLP i Danmark

NLP er en forkortelse for Neurolingvistisk programmering (Neuro Linguistic Programming på engelsk), og er et bredt favnende system af teknikker og øvelser, der stammer fra bl.a. psykologi, kognitivisme, meditations- og hypnoterapi.

I Danmark er NLP endnu ikke alment kendt, men det er til gengæld rigtig stort i bl.a. USA, hvor NLP er udviklet. I mange andre lande i den vestlige verden er NLP også et voksende fænomen, især fordi de moderne medier har gjort det lettere at udbrede kendskabet til de store fordele NLP byder på.

En væsentlig faktor for at Danmark, som det ofte ses, er nogle år bagud i forhold til udviklingen, når det kommer til terapeutiske behandlingsformer som NLP, er, at mange danske terapeuter har en meget konservativ indstilling til det terapeutiske forløb. Nye behandlingsformer ignoreres til fordel for den fremgangsmåde, behandlerne oprindeligt er oplært i. Det betyder desværre, at NLP i Danmark ikke har gode vilkår for udbredelse, før befolkningen selv får øjnene op for nye, visionære behandlinger.

I Danmark er NLP i stærk fremgang og udbredelsen vinder hurtigt frem

NLP er væsentligt mere lettilgængeligt at anvende end de klassiske behandlingsformer, der benyttes i Danmark.
Det betyder bl.a. at det for privatpersoner er meget lettere at benytte selv, uden brug af en terapeut. I Danmark bliver NLP derfor også kritiseret af nogle “professionelle” – flere personer, som er i stand til at hjælpe sig selv, betyder færre penge til det terapeutiske etablissement, og det er de naturligvis ikke interesserede i.

Det ser dog ikke sort ud det hele. NLP i Danmark er bestemt ved at vinde frem, hvor flere og flere opdager, at NLP kan være løsningen på mange af deres problemer, både mht. selvværd og selvtillid, kommunikationsevner, ændring af problematiske vaner (f.eks. rygning), depression, stress og meget mere.

I Danmark er vi måske ikke helt vant til at kunne løse mange problemer med ét værktøj, men det er netop, hvad NLP er – Et samlet, men let anvendeligt system af afprøvede metoder fra mange forskellige videnskabelige retninger og behandlingsforløb. Man tager, så at sige, de mest effektive elementer fra flere fagretninger, og lader dem indgå i et symbiotisk forhold til glæde for brugeren, så vedkommende altid har de rette værktøjer ved hånden, når der er behov for dem.

Giv dig i kast med NLP, og få et bedre liv, hvor du aktivt bliver den bedst mulige version af dig selv – den version du oprigtigt ønsker at være. Samtidig er du med til at udbrede NLP i Danmark, og på den måde være et foregangsbillede for personer, der ønsker en bedre tilværelse, men ikke tror, det er muligt.


Regioner