Kursistområdet

Du får adgang til kursistområdet gennem kursusplatformen Learnera, når du tilmelder dig som kursist, hvor alt undervisningsmateriale, artikler og viden om NLP kan findes.

Learnera er en superenkel kursusplatform. Du får adgang direkte efter betaling. Ved betaling med faktura, EAN eller bankoverførsel kan der gå op til 72 timer før du får login tilsendt pr. email.

Alle vores kurser er online, og kører gennem Learnera.eu.

Kursistområdet virker selvfølgelig på din computer, tablet og smartphone

Alle sider med tekstindhold er printvenlige, så du nemt kan printe siderne, hvis du foretrækker at læse på papir.

Kursistområdet er åbent 24 timer i døgnet, så du har altid adgang til undervisningsmaterialet, bare du har Internet-adgang.

Undervisningen

Undervisningen foregår som gennemgang af artikler, tekst, lyd og video. Derudover møder du praktiske øvelser og opgaver, som du løser på egen hånd, og med mennesker omkring dig.

Der er tale om selvstudie, hvor du selv suger stoffet til dig og lærer teknikkerne. Der er stillet et debatforum til rådighed i alle emner, så det er muligt at vende teknikker og forskellige emner med andre kursister.

Alt undervisningsmateriale, og de medfølgende øvelser, er lavet, så du er i stand til at tilegne dig NLP-teknikkerne, og den erfaring der skal til, for at du kan blive certificeret efter NFNLP’s internationale standarder.

Vi tilbyder online supervision, hvor du kan få feedback på din tekniktræning og udførsel af øvelser. Det giver dig en sikkerhed for, at du lærer tingene rigtigt og bruger NLP i dens mest effektive form. Det er ikke et krav at anvende tilbuddet om supervision.

Du er på intet tidspunkt forpligtet til at møde op til undervisning eller oplæg.